Yearly Archives: 2018

Relacja z Walnego Zgromadzenia członków KŁ LIS, które odbyło się dn. 29.04.2018r.

Na dzień 29 kwietnia 2018 roku Zarząd  Koła Łowieckiego Lis zwołał Walne Zgromadzenie. Niestety nie wszyscy spośród 50 członków naszego Koła stawili się o godzinie 9:30 w Kolibie. 32 uczestników WZ rozpoczęło obrady wyborem przewodniczącego , sekretarza, komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej. Przewodniczącym zebrania został kolega Mirosław Juszczak a sekretarzem Tomek Czarnecki. Przewodniczący…
Więcej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 10.06.2018r. godz. 10:00

Koleżanki i Koledzy, Zarząd Koła Lis na posiedzeniu w dniu 07 maja 2018 r. podjął UCHWAŁĘ o zwołaniu na Kolibie w Jemiołowie, na dzień 10 czerwca 2018 r.(niedziela), na godzinę 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła Lis. PORZĄDEK OBRAD NWZ wraz z  ZAŁ.NR 1 do porządku obrad został umieszczony na stronie: Porzadek-NWZ-z-zalacznikiem-nr-1.pdf Darz Bór JR
Więcej

Remonty ambon oraz dyżury myśliwych na zasiewach kukurydzy

W dziale Gospodarka Łowiecka - Prace do wykonania (hasło) dostępne jest do pobrania: "Zestawienie ambon w obwodzie 91 Koła Lis i potrzeb w zakresie remontów" W dziale Wiedza i aktualności - po pobrania - Uchwały i dokumenty Koła (hasło) w punkcie Dyżury członków 2018-2019 dostępny jest do pobrania "Wykaz dyżurów myśliwych w celu ochrony zasiewów…
Więcej