Monthly Archives: marzec 2019

Zasiedlenie danieli w łowisku

Nasze Koło zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia zakupiło i zasiedliło w łowisku 7 szt. młodych danieli. Mamy nadzieję na  wzmocnienie puli genetycznej obecnej populacji oraz w przyszłości zwiększenie jej liczebności.Prezentujemy kilka zdjęć z akcji zasiedlenia danieli w jednym z rewirów.
Więcej

Zaktualizowany Statut PZŁ

Najnowsza wersja Statutu PZŁ do pobrania w dziale WIEDZA I AKTUALNOŚCI http://www.lislagow.pl/wp-content/uploads/2019/03/Statut-PZ%C5%81-z-za%C5%82%C4%85cznikami-1-3.pdfh
Więcej