Monthly Archives: lipiec 2020

Złoty Rogacz- 31 lipca 2020

W dniu 31 lipca w godzinach popołudniowych rozpocznie się w naszym Kole  dwudniowe polowanie Złoty Rogacz. Tradycyjnie przewidziano konkurs o laur Złotego Rogacza i Złotego Dzika. Zarząd Koła zaprasza do uczestnictwa wszystkich myśliwych członków naszego Koła oraz na specjalnych warunkach - gości. Zarząd Koła podjął decyzję o możliwości sprzedaży rogaczy pocenie ryczałtowej 400 zł za…
Więcej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 08.08.2020

Zarząd Koła Łowieckiego "Lis" w Łagowie zawiadamia, iż zgodnie zpodjętą Uchwałą nr 16/07/20 z dn.10.07.2020r., w dniu 08.08.2020r. ogodz. 09.00 na Kolibie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.Porządek obrad zamieszczono w w/w uchwale.
Więcej