Monthly Archives: luty 2022

Spotkanie z dziećmi w Świetlicy w Sieniawie

Fragment Statutu Polskiego Związku Łowieckiego „Zadania Zrzeszenia realizowane są między innymi poprzez: współpracę z dziećmi i młodzieżą w zakresie czynnej ochrony przyrody,upowszechnianie kultury łowieckiej,prowadzenie działań w zakresie informowania społeczeństwa o roliłowiectwa i myśliwego w gospodarce narodowej.” W dniu 27 stycznia 2022r. w Świetlicy przy boisku sportowym w Sieniawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Koła Łowieckiego Lis…
Więcej