Historia

Koło Łowieckie Lis w Łagowie zostało założone w 1950 roku jako Koło Łowieckie nr 36 przy Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej w Zielonej Górze.

Założycielami Koła byli:

 

 • Adamczewski Hubert
 • Graczyk Edward
 • Kryś Kazimierz
 • Pupin Antoni
 • Ratajczak Stanisław
 • Urydzaj Michał
 • Waluszyński Walenty
 • Wochanka Bronisław

Wszyscy członkowie założyciele nowo zorganizowanego Koła, przyjęli na siebie zobowiązanie stosowania się do Statutu "Polski Związek Łowiecki"

W 1993 roku Koło dzierżawiło od Nadleśnictwa Świebodzin zabudowania i teren po zlikwidowanej "Kolumnie Konnej", a w 2000 roku dzięki wieloletnim staraniom prezesa Wilhelma Rybczyńskiego stało się ich właścicielem. Wyremontowana siedziba posiada estetycznie wyposażoną świetlicę wraz z zapleczem kuchennym, zabudowania gospodarcze i magazynowe oraz teren rekreacyjny o powierzchni  0,45 ha. Na terenie nieruchomości wybudowano również solidny szałas na ok. 60 miejsc, w którym organizowane są uroczyste zakończenia polowań dla członków Koła i ich rodzin. W szałasie organizowane są także imprezy o charakterze popularyzatorskim dla dzieci i młodzieży z okolicznych szkół.

Koło posiada własny pojazd do transportu myśliwych.

Koło dzierżawi obecnie jeden obwód łowiecki:

 1. Obwód nr 91- o powierzchni 9133,45 ha

Łowiska położone są na terenie Nadleśnictwa Świebodzin  i Sulęcin. Przeważająca część obwodu leży na terenie Łagowskiego Parku Krajobrazowego, w najpiękniejszym zakątku Ziemi Lubuskiej. Zdecydowana dominacja lasów bukowych i dębowych (ok 58% powierzchni) przy pięknie pofałdowanym przez lodowiec terenie tworzy krajobraz przypominający lasy bieszczadzkie. Pozostała część położona jest natomiast na południowy zachód od malowniczego Łagowa i charakteryzuje się dominacją lasów iglastych.

Aktualnie Koło liczy 52 członków.

Rocznie pozyskuje się ok. 240 sztuk zwierzyny grubej, w tym ok. 40 sztuk jeleni, 100 szt. saren i 100 szt. dzików. Od 1993 roku organizowane są polowania dla myśliwych zagranicznych. Pozyskują oni ok. 30 szt. zwierzyny grubej.

Uprawia się łącznie ponad 40 ha poletek łowieckich.

Do tradycji Koła należą :

 • Msza Hubertowska i polowanie "Hubertus"
 • polowanie "Złoty Rogacz"
 • spotkania z przedszkolakami i młodzieżą szkolną w łowisku
 • udział w Dożynkach Gminnych

W 2017 r dzięki staraniom łowczego Mirosława Juszczaka w naszym kole wprowadzono nowoczesny elektroniczny  system pod nazwą EPI wspomagający zarządzanie gospodarką łowiecką.
 
W latach 2017 - 2020 przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych i remontowych w naszej siedzibie.
 
W roku 2018 w dniu 3 listopada dokonano odsłonięcia kapliczki św. Huberta umiejscowionej w pobliżu wjazdu na naszą posesję.  Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Zarząd Koła, a głównym wykonawcą kolega Damian Topolski.
 
W okresie 2019-2022 przeprowadzono szereg działań w zakresie gospodarki łowieckiej miedzy innymi wsiedlono do obwodu kilkadziesiąt szt. danieli i 200 szt. bażanta, zorganizowano dodatkowe polowania zbiorowe w związku z intensyfikacją odstrzału dzików, a przede wszystkim wdrożono całokształt obowiązków wynikających ze szczególnych przepisów - aktów prawnych dotyczących walki z chorobą ASF.
 
W roku 2022 nasze Koło zakupiło ciągnik i zestaw podstawowych maszyn rolniczych niezbędnych do uprawy dzierżawionych poletek.

There has been an error.

We apologize for any inconvenience, please return to the home page or use the search form below.