Historia

Koło Łowieckie Lis w Łagowie zostało założone w 1950 roku jako Koło Łowieckie nr 36 przy Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej w Zielonej Górze.

Założycielami Koła byli:

 

 • Adamczewski Hubert
 • Graczyk Edward
 • Kryś Kazimierz
 • Pupin Antoni
 • Ratajczak Stanisław
 • Urydzaj Michał
 • Waluszyński Walenty
 • Wochanka Bronisław

Wszyscy członkowie założyciele nowo zorganizowanego Koła, przyjęli na siebie zobowiązanie stosowania się do Statutu "Polski Związek Łowiecki"

W 1993 roku Koło dzierżawiło od Nadleśnictwa Świebodzin zabudowania i teren po zlikwidowanej "Kolumnie Konnej", a w 2000 roku dzięki wieloletnim staraniom prezesa Wilhelma Rybczyńskiego stało się ich właścicielem. Wyremontowana siedziba posiada estetycznie wyposażoną świetlicę wraz z zapleczem kuchennym, zabudowania gospodarcze i magazynowe oraz teren rekreacyjny o powierzchni  0,45 ha. Na terenie nieruchomości wybudowano również solidny szałas na ok. 60 miejsc, w którym organizowane są uroczyste zakończenia polowań dla członków Koła i ich rodzin. W szałasie organizowane są także imprezy o charakterze popularyzatorskim dla dzieci i młodzieży z okolicznych szkół.

Koło posiada własny pojazd do transportu myśliwych.

Koło dzierżawi obecnie dwa obwody łowieckie:

 1. Obwód nr 91- o powierzchni 4809 ha
 2. Obwód nr 92- o powierzchni 4202 ha

Łowiska położone są na terenie Nadleśnictwa Świebodzin  i Sulęcin. Przeważająca część obwodów leży na terenie Łagowskiego Parku Krajobrazowego. Obwód nr 91 położony jest w najpiękniejszym zakątku Ziemi Lubuskiej. Zdecydowana dominacja lasów bukowych i dębowych (ok 58% powierzchni) przy pięknie pofałdowanym przez lodowiec terenie tworzy krajobraz przypominający lasy bieszczadzkie. Obwód łowiecki nr 92 położony jest natomiast na południowy zachód od malowniczego Łagowa i charakteryzuje się dominacją lasów iglastych.

Aktualnie Koło liczy 51 członków.

Rocznie pozyskuje się ok. 240 sztuk zwierzyny grubej, w tym ok. 40 sztuk jeleni, 100 szt. saren i 100 szt. dzików. Od 1993 roku organizowane są polowania dla myśliwych zagranicznych. Pozyskują oni ok. 30 szt. zwierzyny grubej.

Uprawia się łącznie 25 ha poletek łowieckich.

Do tradycji Koła należą :

 • Msza Hubertowska i polowanie "Hubertus"
 • polowanie "Złoty Rogacz"
 • spotkania z przedszkolakami i młodzieżą szkolną w łowisku
 • udział w Dożynkach Gminnych

W 2017 r dzięki staraniom łowczego Mirosława Juszczaka w naszym kole wprowadzono nowoczesny elektroniczny  system pod nazwą EPI wspomagający zarządzanie gospodarką łowiecką.
 
W latach 2017 - 2020 przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych i remontowych w naszej siedzibie.
 
W roku 2018 w dniu 3 listopada dokonano odsłonięcia kapliczki św. Huberta umiejscowionej w pobliżu wjazdu na naszą posesję.  Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Zarząd Koła, a głównym wykonawcą kolega Damian Topolski.
 
W ostatnim okresie przeprowadzono szereg działań w zakresie gospodarki łowieckiej miedzy innymi wsiedlono do obwodu 92 - 7 szt. danieli, zorganizowano dodatkowe polowania zbiorowe w związku z intensyfikacją odstrzału dzików, a przede wszystkim wdrożono całokształt obowiązków wynikających ze szczególnych przepisów - aktów prawnych
dotyczących walki z chorobą ASF.

There has been an error.

We apologize for any inconvenience, please return to the home page or use the search form below.