Organy koła

W dniu 26 marca 2017 r. Walne Zgromadzenie KŁ Lis po rezygnacji z pełnionych funkcji przez dotychczasowych członków Zarządu Koła, dokonało wyboru nowego Zarządu Koła.

Zarząd
Koła

Więcej

Komisja Rewyzyjna
Koła

Więcej

Członkowie
Koła

Dostępność : Zabezpieczone hasłem

Więcej