Koleżanki i koledzy - zapraszamy do publikowania swoich trofeów!

Zdjęcia z opisem prosimy przesyłać na adres: kolo@lislagow.pl lub przekazać na płycie z informacjami:

  • Imię i nazwisko myśliwego
  • Co upolował?
  • Kiedy upolował? (rok)
  • Gdzie upolował? (numer obwodu)
  • Jaki medal?
  • Zdjęcie

Trofeum łowieckie, trofeum myśliwskie – odpowiednio spreparowana, niejadalna część ciała upolowanego lub złowionego zwierzęcia, stanowiąca dla myśliwego lub dla wędkarza pamiątkę pomyślnego polowania lub połowu. Trofea pełnią również rolę dydaktyczno-badawczą. Za trofeum myśliwskie uważane są części ciała charakterystyczne dla danego gatunku wyróżniające się specyficznymi cechami, np. skóra, futro, pióra, urożenie (poroże lub rogi), czaszka, uzębienie i pazury.
Niektóre trofea podlegają obowiązkowi znakowania, wyceny (wstępnej i ostatecznej) oraz ewidencjonowania w Centralnym Rejestrze Trofeów. Rekordowe trofea łowieckie podlegają w Polsce ochronie prawnej – mogą być wywożone za granicę jedynie w celu eksponowania ich na wystawach specjalistycznych.

Trofea zdobyte przez naszych kolegów:

Stanisław Ratajczak - wieniec jelenia (złoty medal) 1996

Mirosław Juszczak - rogacz (srebrny medal ) 1990

Bronisław Malik - rogacz (srebrny medal) 1993

Lech Kołdyka - rogacz (srebrny medal) 1998

Wieńce jeleni pozyskane przez kol. Mirosława Juszczaka

Trofea zdobyte przez kol. Celestyna Tymczyszyna