Recent Posts by lisadmin

Koniec dyżurów na zasiewach kukurydzy

Koleżanki i Koledzy, w związku ze wschodami na zasiewach kukurydzy, z dniem 25 maja 2017 r. zaprzestaje się dyżurowania na obszarach objętych grafikiem dyżurów. Obowiązuje od dnia 26 maja wypisywanie w książce wyjść na dowolny rewir z nastawieniem na inne uprawy narażone na szkody,  z wyłączeniem z polowań obszarów lasu. Przypominam, że warunkiem wydania kolejnego…
Więcej

Walne Zgromadzenie

W dniu 3 czerwca o godzinie 9.00 na terenie Koliby odbędzie się Walne Zgromadzenie zwołane przez Zarząd Koła Lis w trybie zwyczajnym. Będą poruszane istotne tematy dla funkcjonowania naszego koła. Liczymy na obecność wszystkich członków .
Więcej

Dyżur myśliwych na obw. 91 i 92 w celu ochrony zasiewów kukurydzy

Dyżur myśliwych na obw. 91 i 92 w celu ochrony zasiewów kukurydzy Podobwody: 91/1a, 91/1b, 91/2c, 92/3, 92/4, 92/5a Godziny pełnienia dyżurów: 20:00 - 5:00 (Dyżury będą kontrolowane) 1. Obecność obowiązkowa z możliwością indywidualnej zamiany. 2. Każdy pobyt na dyżurze należy odnotować w książce wypisu na polowanie indywidualne. 3. Myśliwy chcący polować w danym podobwodzie…
Więcej

Recent Comments by lisadmin

No comments by lisadmin yet.