Category Archives: Bez kategorii

Koniec dyżurów na zasiewach kukurydzy

Koleżanki i Koledzy, w związku ze wschodami na zasiewach kukurydzy, z dniem 25 maja 2017 r. zaprzestaje się dyżurowania na obszarach objętych grafikiem dyżurów. Obowiązuje od dnia 26 maja wypisywanie w książce wyjść na dowolny rewir z nastawieniem na inne uprawy narażone na szkody,  z wyłączeniem z polowań obszarów lasu. Przypominam, że warunkiem wydania kolejnego…
Więcej