Category Archives: Wydarzenia

Walne Zgromadzenie – 20.04.2024

Jak co roku w naszym kole odbyło się Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego Lis. Obrady rozpoczął Prezes ZK i przywitał obecnych. Stwierdzono prawomocność obrad Walnego Zgromadzenia. Dokonano wyboru przewodniczącego i sekretarza WZ . Przewodniczącym został kolega Mirosław Juszczak a sekretarzem Tomasz Czarnecki. Sekretarz WZ kol. Tomasz Czarnecki  przedstawił porządek obrad a przewodniczący po krótkiej dyskusji…
Więcej

W dniu 23 grudnia 2023 r. odbyło się w naszym Kole tradycyjne Polowanie Wigilijne

Spotkaliśmy się o godzinie 7.30 na zbiórce przed naszą siedzibą.  W polowaniu uczestniczyło kilkunastu myśliwych w tym członkowie naszego koła i zaproszeni goście.Łowczy Koła kolega Mirosław Juszczak przedstawił zagadnienia związane z bezpieczeństwem na polowaniu, omówił plan polowania oraz poinformował na jaką zwierzynę będziemy polować.Po rozlosowaniu stanowisk  zajęliśmy miejsca  w samochodach terenowych , wraz z naganką …
Więcej

Nasze Koło uczestniczy w akcji Myśliwska Paczka 2023

Ideą akcji jest pomoc osobom oraz instytucjom potrzebującym pomocy zwłaszcza w okresie przedświątecznym.Zarząd naszego Koła zwrócił się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wskazanie rodziny , która może być beneficjentem Akcji „Myśliwska Paczka”.Po przygotowaniu prezentów członkowie Zarządu naszego Koła odwiedzili i przekazali je członkom wytypowanej rodziny.Mamy nadzieję , że my myśliwi przynieśliśmy radość i nadzieję…
Więcej

Hubertus 2023

Przed poranną zbiórką Przemarsz pod kapliczkę św. Huberta Uroczystość pod kapliczką św. Huberta z udziałem ks. kapelana Przemysława Kasprzaka Odprawa myśliwych Nasza piękna knieja Śniadanie sponsorowane przez naszą koleżankę Ewę Juszczak Na linii Pokot Król polowania- Tomek Czarnecki, v-ce król Kamil Gabryelewicz, II v-ce król Zbyszek Kutkowski Pasowanie Kamila Gabrylewicza 40-lecie członkostwa w PZŁ kol.…
Więcej