Category Archives: Zebrania

Walne Zgromadzenie- 25.09.2021 godz.9.00

Zarząd Koła Łowieckiego "Lis" w Łagowie zawiadamia, iż zgodnie z podjętą Uchwałą nr 15/08/21 z dn.25.08.2021r., w dniu 25.09.2021r. o godz. 09.00 na Kolibie odbędzie się Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości. Jednocześnie przypomina się, iż w związku z Covid-19 obowiązkowo należy zaopatrzyć się w maseczkę oraz rękawiczki. sekretarz Tomasz Czarnecki,Darz…
Więcej

Relacja z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków KŁ LIS, które odbyło się dn. 08.08.2020r

Na Kolibę o godzinie 9.00 przybyło 33 członków naszego koła.Na wstępie na apel Prezesa Koła Jerzego Karabanowicza  oddano cześć naszemu zmarłemu koledze Markowi Wochance. Rozpoczęto obrady wyborem przewodniczącego zgromadzenia, sekretarza, komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej. Przewodniczącym został kolega Mirosław Juszczak a sekretarzem Tomek Czarnecki. Przewodniczący WZ kol. Mirosław Juszczak przejął prowadzenie od naszego…
Więcej

Walne Zgromadzenie Członków Koła – 29.08.2020

Zarząd Koła łowieckiego Lis, zwołuje na "Kolibie" KŁ Lis w Łagowie na dzień 29 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00, Walne Zgromadzenie Członków Koła z proponowanym porządkiem obrad, stanowiącym załącznik do uchwały nr 18.
Więcej