Category Archives: Zebrania

Relacja z Walnego Zgromadzenia członków KŁ LIS, które odbyło się dn. 29.04.2018r.

Na dzień 29 kwietnia 2018 roku Zarząd  Koła Łowieckiego Lis zwołał Walne Zgromadzenie. Niestety nie wszyscy spośród 50 członków naszego Koła stawili się o godzinie 9:30 w Kolibie. 32 uczestników WZ rozpoczęło obrady wyborem przewodniczącego , sekretarza, komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej. Przewodniczącym zebrania został kolega Mirosław Juszczak a sekretarzem Tomek Czarnecki. Przewodniczący…
Więcej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 10.06.2018r. godz. 10:00

Koleżanki i Koledzy, Zarząd Koła Lis na posiedzeniu w dniu 07 maja 2018 r. podjął UCHWAŁĘ o zwołaniu na Kolibie w Jemiołowie, na dzień 10 czerwca 2018 r.(niedziela), na godzinę 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła Lis. PORZĄDEK OBRAD NWZ wraz z  ZAŁ.NR 1 do porządku obrad został umieszczony na stronie: Porzadek-NWZ-z-zalacznikiem-nr-1.pdf Darz Bór JR
Więcej

Walne zgromadzenie- 29.04.2018 godz. 9:30

Zarząd Koła Łowieckiego „Lis” Łagów niniejszym zawiadamia, iż w dniu 29 kwietnia 2018 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Koła Łowieckiego Lis „Koliba” odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Koła     Przypominamy, że udział w Walnych Zgromadzeniach jest OBOWIĄZKOWY!   Darz Bór!
Więcej