Wniosek o przyjęcie na staż

Prawo_lowieckie_zmiany_Dz.U.2014.228

Sprzedaż tusz

Zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

Zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

Zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Rozp_MS_8032010

Rozporzadzenie-Ministra-Srodowiska-z-07-02-2005-w-sprawie-egzaminu-ze-znajomosci-wykonywania-polowania-oraz-zasad-ochrony-przyrody-Dz-U-2005-27-230

Rozporzadzenie-Ministra-Srodowiska-z-07-02-2005-w-sprawie-ewidencji-skupu-zwierzyny-zywej-tusz-zwierzyny-i-ich-czesci-Dz.U.-2005.27.231

Rozporzadzenie-Ministra-Srodowiska-z-11.03.2005-w-sprawie-ustalenia-listy-gatunkow-zwierzatlownych-Dz.U.-2005.45.433

Rozporzadzenie-Ministra-Srodowiska-z-16.03.2005-w-sprawie-okreslenia-okresow-polowan-na-zwierzata-lowne-Dz.U.-2005.48.459-wraz-ze-zmianami

Rozporzadzenie-Ministra-Srodowiska-z-19.05.2005-w-sprawie-sposobu-wyceny-oraz-ewidencji-trofeow-lowieckich-Dz.U.-2005.96.820

Rozporzadzenie-Ministra-Srodowiska-z-21.06.2005-w-sprawie-zwierzyny-bezprawnie-pozyskanej-Dz.U.-2005.116.981

Rozporzadzenie-Ministra-Srodowiska-z-23.03.2005-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-wykonywania-polowania-i-znakowania-tusz-Dz.U.2013.889-wraz-ze-zmianami

Rozporzadzenie-Ministra-Srodowiska-z-28.12.2009-w-sprawie-uprawnien-do-wykonywania-polowania-Dz.U.2010.3.19

Rozporzadzenie-Ministra-Srodowiska-z-29.09.2009-w-sprawie-stosowania-pulapek-zywolownych-Dz.U.-2009.167.1321

Rozporzadzenie-MRiRW-z-05.07.2010-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-hodowania-i-utrzymywania-chartow-rasowych-oraz-ich-mieszancow-Dz.U.-2010.135.909

Rozporzadzenie-MRiRW-z-dnia-21.10.2010-w-sprawie-wymagan-weterynaryjnych-przy-produkcji-miesa-przeznaczonego-na-uzytek-wlasny

Sposob_pobierania_probek_do_badania_miesa_na_obecnosc_wlosni

Statut PZŁ z załącznikami 1-3

Ustawa_o_zmianie_ustawy_Prawo_Lowieckie

Ustawa-z-dnia-13.10.1995-r.-Prawo-lowieckie-Dz.-U.-z-2005-r.-Nr-127-poz.-1066-ze-zm..

Ustawa Prawo Łowieckie - zmiany 2018

Zasady_selekcji_2018_NOWE

Zmiana zasad selekcji 2018

Okolnik_VIII_2018- zmiany w Ustawie Prawo Łowieckie

Info o badaniu na włośnia

zasady selekcji - ujednolicone

Rozporządzenie - Odstrzał sanitarny dzików - regulacje

Rozporządzenie w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików

Ustawa o chorobach zwierząt

Rozporządzenie zmieniające w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Bioasekuracja-myśliwych-Dz.-U-160

GIW - Wytyczne - bioasekuracja podczas polowań (1)