Dyżur myśliwych na obw. 91 i 92 w celu ochrony zasiewów kukurydzy

Dyżur myśliwych na obw. 91 i 92 w celu ochrony zasiewów kukurydzy

Podobwody: 91/1a, 91/1b, 91/2c, 92/3, 92/4, 92/5a
Godziny pełnienia dyżurów: 20:00 - 5:00 (Dyżury będą kontrolowane)

1. Obecność obowiązkowa z możliwością indywidualnej zamiany.
2. Każdy pobyt na dyżurze należy odnotować w książce wypisu na polowanie indywidualne.
3. Myśliwy chcący polować w danym podobwodzie musi kontaktować się i uzgodnić pobyt z osoba dyżurującą.
4. O każdej zmianie, braku możliwości pełnienia dyżuru należy poinformować.

Tabela z wykazem myśliwych oraz dat pełnienia dyżurów do pobrania w dziale aktualności-do pobrania-uchwały i  dokumenty koła

Myśliwy wyznaczony na daną noc stróżowania, odpowiedzialny jest za sumienne i rzetelne pilnowanie zasiewów przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę.

No Comments Yet.

Leave a comment