Blog

Złoty Rogacz – Złoty Dzik

Koledzy Myśliwi  Zarząd Koła informuje, że w piątek 09.06.2017r. o godzinie 17.00 na terenie Koliby odbędzie się losowanie stanowisk na dwudniowe polowanie Złotego Rogacza - Złotego Dzika. Darz Bór! T.Cz.
Więcej

Walne Zgromadzenie 03.06.2017r.

W dniu 03.06.2017 r. odbyło się w naszym kole Walne Zgromadzenie. Wzięło w nim udział około 2/3 liczby członków koła. Pod nieobecność większości członków  poprzedniego Zarządu wysłuchano skróconego sprawozdania z działalności koła w minionym roku. Swoje sprawozdanie przedstawiła również Komisja Rewizyjna. Wskazano na dobry wynik finansowy, poruszono również sprawy wymagające poprawy w przyszłej działalności koła.…
Więcej

Koniec dyżurów na zasiewach kukurydzy

Koleżanki i Koledzy, w związku ze wschodami na zasiewach kukurydzy, z dniem 25 maja 2017 r. zaprzestaje się dyżurowania na obszarach objętych grafikiem dyżurów. Obowiązuje od dnia 26 maja wypisywanie w książce wyjść na dowolny rewir z nastawieniem na inne uprawy narażone na szkody,  z wyłączeniem z polowań obszarów lasu. Przypominam, że warunkiem wydania kolejnego…
Więcej

Walne Zgromadzenie

W dniu 3 czerwca o godzinie 9.00 na terenie Koliby odbędzie się Walne Zgromadzenie zwołane przez Zarząd Koła Lis w trybie zwyczajnym. Będą poruszane istotne tematy dla funkcjonowania naszego koła. Liczymy na obecność wszystkich członków .
Więcej