W obu naszych obwodach bytuje zwierzyna typowa dla pobliskich łowisk: jelenie , dziki, sarny, daniele,lisy, zające, jenoty, borsuki, kuny, szopy-pracze, wilki, bobry. Z ptactwa mamy kaczki, dzikie gołębie, słonki i dzikie gęsi.

Niestety niegdyś liczne zające, kuropatwy i piżmaki występują coraz rzadziej i już od wielu lat nie figurują na liście pozyskiwanej zwierzyny. Niekiedy można usłyszeć jeszcze wiosną chrapanie słonki, coraz częściej trafia się norka amerykańska, nadmiernie rozmnożyły się bobry.

Obecnie rodzaje zwierzyny łownej bytującej na naszych terenach uległy zmianie, a ich sumaryczne stany w ostatnich latach można określić następująco:

  • jelenie -100 szt.
  • daniele – 30 szt
  • sarny - 300szt
  • dziki - 200 szt
  • lisy – 150 szt
  • jenoty – 50 szt
  • borsuki – 40szt
  • szopy-pracze – 40 szt

 

Aktualne ZASADY SELEKCJI 2018

Zmiana zasad selekcji 2018