Informacja dla zainteresowanych odstrzałem bobra europejskiego.

SZKOLENIE MYŚLIWYCH Z ZAKRESU OCHRONY GATUNKOWEJ BOBRA EUROPEJSKIEGO I ZASAD POSTĘPOWANIA PRZY OGRANICZANIU LICZEBNOŚCI POPULACJI BOBRÓW

W dniu 15 października 2021 roku w Centrum Biznesu w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 w godzinach od 17.00 do 20.00 odbędzie się szkolenie myśliwych, którzy chcą uzyskać uprawnienia do odstrzału redukcyjnego bobra europejskiego na terenie obwodów łowieckich naszego okręgu. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z: biologią i ekologią gatunku, podstawami prawnymi regulującymi odstrzał redukcyjny bobra europejskiego jako gatunku chronionego oraz zasadami bezpieczeństwa przy dokonywaniu odstrzału bobra europejskiego.

Koszt szkolenia wynosi 65 zł.

Kontakt z organizatorem szkolenia: zo.zielonagora@pzlow.pl ; tel. 68 327-23-70;

Podaną kwotę prosimy wpłacać  na rachunek bankowy ZO PZŁ w Zielonej Górze w terminie do dnia 10 października 2021 r.

Nasz rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. 1 Oddz. w Zielonej Górze nr rachunku: 70 1090 1535 0000 0000 5301 9163

Przyszłych uczestników szkolenia prosimy o posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej PZŁ.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego szkolenia w wypadku zaostrzenia przepisów covidowych lub braku wymaganego minimum 35 myśliwych chętnych do wzięcia udziału w przedmiotowym szkoleniu.

Darz Bór!

Zarząd Okręgowy PZŁ

w Zielonej Górze

No Comments Yet.

Leave a comment