Komisja rewizyjna

Michał Skóra   -   przewodniczący Komisji

Andrzej Kliszcz         -   członek Komisji

Marek Dudek                  -   członek Komisji