Komisja rewizyjna

Robert Sawczyn   -   przewodniczący Komisji

Andrzej Kliszcz         -   członek Komisji

Wiesław Topolski                  -   członek Komisji