Nowe paśniki dla danieli

Mimo , że obecne zimy nie są zbyt srogie daniele wymagają szczególnej troski
z naszej strony gdyż wywodzą się z terenów o łagodniejszym od naszego klimacie
a populacja , którą od kilku lat stara się powiększyć nasze koło nie jest jeszcze ugruntowana
w naszych łowiskach. Niezbędna jest zatem szczególna dbałość o jej rozwój.
Przykładem takiego działania jest inicjatywa wykonania i rozmieszczenia paśników w
rewirach gdzie żerują daniele. Dzięki współpracy myśliwych i stażystów wykonano
kilka paśników, aprowizacją zajął się łowczy kol. Mirosław Juszczak.

No Comments Yet.

Leave a comment