Polowanie dewizowe 06-08.12.2019r. Polowanie zbiorowe – grudzień 2019r.

Nasze koło gościło w dniach 6-8.12.2019r. Międzynarodową grupę myśliwych. W tych dniach zostały przeprowadzone 3 polowania zbiorowe z udziałem tychże myśliwych oraz licznych myśliwych KŁ „Lis” jako organizatorów polowań.

Dzięki zaangażowaniu zarządu koła oraz kolegów myśliwych przygotowano należycie łowiska przed polowaniem dewizowym.

W trakcie polowań myśliwi z naszego koła pełnili rolę naganki, zajmowali się transportem myśliwych oraz tusz upolowanej zwierzyny, patroszeniem, organizacją posiłków, a przede wszystkim pełnili rolę prowadzących polowania.

Dzięki dużemu zaangażowaniu zarządu koła oraz kolegów myśliwych polowania dewizowe można uznać za bardzo udane. Dowodem tego były obfite pokoty zwierzyny czarnej i płowej. Wystarczy wspomnieć, że w trakcie 3-dniowego polowania pozyskano około 50 dzików.

We wszystkie weekendy grudnia po polowaniu dewizowym odbywały się w naszym kole polowania zbiorowe.

Były one ukierunkowane przede wszystkim na pozyskanie dzików ze względu na rozpowszechnianie się choroby ASF. Przy tej okazji pozyskano również zwierzynę płową w tym sarny, łanie, jelenie byki.

Poniżej publikujemy zdjęcia z grudniowych polowań. Dla zainteresowanych więcej zdjęć do ściągnięcia tutaj.

Darz Bór,

JR

No Comments Yet.

Leave a comment