Polowanie Złoty Dzik , Złoty Drapieżnik – 16-17.08.2019

W dniach 16 i 17 sierpnia w naszym kole odbyła się kolejna edycja polowania Złoty Dzik , Złoty Drapieżnik .

Impreza obrosła już tradycją i zgromadziła liczne grono myśliwych z naszego koła oraz kolegów-zaproszonych gości.

Podobnie jak poprzednio polowanie odbywało się w cyklu 2-dniowym, rozpoczęło się zbiórką i losowaniem rewirów a zakończyło pokotem i dekoracją króli i wicekróli.

Jak zwykle zadbano o posiłek przy grilu , który przerodził się w biesiadę myśliwską.

         Tym razem szczęście dopisało kolegom:

- w kategorii Złoty Dzik

   - Jackowi Molendzie, który został królem za pozyskanie 2 dzików,

   - Damianowi Topolskiemu, który został v-ce królem za pozyskanie 1 dzika,

   - Eugeniuszowi Strankowskiemu , który został drugim v-ce królem za pozyskanie 

      1 dzika.

- w kategorii Złoty Drapieżnik

     - Konradowi Dziurli, który został królem za pozyskanie 2 lisów,

     - Damianowi Topolskiemu, który został v-ce królem za pozyskanie lisa i szopa,

     - Jackowi Molendzie , który został drugim v-ce królem za pozyskanie 2 jenotów.

Poniżej zamieszczamy fotografie z imprezy.


No Comments Yet.

Leave a comment