Relacja z Walnego Zgromadzenia członków KŁ LIS, które odbyło się dn. 29.04.2018r.

Na dzień 29 kwietnia 2018 roku Zarząd  Koła Łowieckiego Lis zwołał Walne Zgromadzenie.

Niestety nie wszyscy spośród 50 członków naszego Koła stawili się o godzinie 9:30 w Kolibie.

32 uczestników WZ rozpoczęło obrady wyborem przewodniczącego , sekretarza, komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej. Przewodniczącym zebrania został kolega Mirosław Juszczak a sekretarzem Tomek Czarnecki.

Przewodniczący WZ kol. Mirosław Juszczak przejął prowadzenie obrad od naszego prezesa kol. Jerzego Karabanowicza. Po krótkiej wypowiedzi wyjaśniającej sposób przesłania powiadomień o WZ, przystąpił do dalszych spraw zgodnie z porządkiem obrad. Do najważniejszych należały:

 • wybór łowczego w związku z wakatem na tej funkcji spowodowanym tragiczną śmiercią naszego kolegi Zbigniewa Szymczaka
 • wybór podłowczego w obw. 91 w związku z rezygnacją z tej funkcji kol. Celestyna Tymczyszyna
 • wybory na Okręgowy Zjazd Delegatów w Zielonej Górze
 • sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok gospodarczy 2017-2018
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli Zarządu Koła wraz z wnioskiem o absolutorium.

W wyniku głosowania i gorącej dyskusji (szczególną aktywność przejawiał kolega Włodek Watral) dokonano następujących wyborów z olbrzymią przewagą głosów:

 • na funkcję łowczego KŁ lis  Łagów wybrano kolegę Mirosława Juszczaka
 • na funkcję podłowczego w obwodzie 91 wybrano kolegę Eugeniusza Strankowskiego
 • na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów : kol. Mirosława Juszczaka i kol. Jerzego Karabanowicza.

Następnie Zarząd Koła Łowieckiego Lis w osobach swoich członków przedstawił sprawozdania z działalności w roku gospodarczym 2017-2018 w poszczególnych dziedzinach.

Niestety ze względu na absencję członków Komisji Rewizyjnej nie doszło do udzielenia absolutorium Zarządowi Koła przez Walne Zgromadzenie. Z tych samych względów nie doszło do przedstawienia sprawozdania ze swojej działalności w ubiegłym roku gospodarczym przez Komisję Rewizyjną.

W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie ZK za rok gospodarczy 2017-2018.

Skarbnik naszego Koła kol. Robert Sawczyn przedstawił WZ preliminarz budżetowy na obecny rok gospodarczy. Do najważniejszych zadań realizowanych przez ZK będą należały:

 • wdrożenie 3-letniego programu zasiedlenia naszych obwodów łowickich danielem,
 • budowa tarasu i nowego wyjścia do sali kominkowej
 • budowa kapliczki św. Huberta
 • ograniczenie szkód w uprawach rolnych
 • sprawne przeprowadzanie polowań dewizowych
 • przygotowanie Koła w obliczu wzrastającego zagrożenia chorobą ASF
 • wypracowanie metod działania w związku z nowelizacją ustawy "Prawo Łowieckie".

Następnie omówiono proponowane zmiany w Uchwale nr 2 WZ regulującej wszystkie aspekty  życia naszego Koła.

W wyniku głosowania wprowadzono szereg uszczegółowień i zmian. Podjęto również uchwałę w/s aktualizacji listy kandydatów do odznaczeń łowieckich. Tym aspektem zakończono obrady, a przewodniczący kol. Mirosław Juszczak zaprosił wszystkich uczestników WZ na zasłużony posiłek do wigwamu.

 

Darz Bór,

J.R.

 

No Comments Yet.

Leave a comment