Spotkanie z dziećmi w Świetlicy w Sieniawie

Fragment Statutu Polskiego Związku Łowieckiego

„Zadania Zrzeszenia realizowane są między innymi poprzez:

  • współpracę z dziećmi i młodzieżą w zakresie czynnej ochrony przyrody,
  • upowszechnianie kultury łowieckiej,
  • prowadzenie działań w zakresie informowania społeczeństwa o roli
    łowiectwa i myśliwego w gospodarce narodowej.”

W dniu 27 stycznia 2022r. w Świetlicy przy boisku sportowym w Sieniawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Koła Łowieckiego Lis w Łagowie z dziećmi, uczniami Szkoły Podstawowej. W spotkaniu uczestniczył prezes koła kol. Jerzy Karabanowicz, podłowczy kol. Eugeniusz Strankowski oraz lokalne działaczki społeczne Weronika Wygryz i Katarzyna Hypta-Łodzińska. W sympatycznej atmosferze nasi koledzy rozmawiali z dziećmi na tematy przyrodnicze, przekazywali wiedzę o zwierzynie występującej w naszych łowiskach, zyskali sympatię dla działań naszego koła związanych z ochroną przyrody. Spotkanie to jest wspaniałym przykładem realizacji naszych statutowych zadań a jednocześnie wkładem w popularyzację naszej łowieckiej pasji w społeczeństwie.

No Comments Yet.

Leave a comment