Szkolenie dla nowo wstępujących do PZŁ i kandydatów na selekcjonerów

 

Informujemy, że w dniu 2 września rozpoczyna się na terenie siedziby ZO PZŁ w Zielonej Górze
kurs selekcjonerski.

Wszystkich zainteresowanych myśliwych z minimalnym 3-letnim stażem 
zapraszamy do zgłaszania się do Zarządu Koła w celu otrzymania niezbędnego skierowania.

Szczegóły poniżej:

SZKOLENIE I EGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA SELEKCJONERÓW
2 września 2017 roku o godz. 9.30 w Sali Szkoleniowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 13 rozpocznie się szkolenie dla kandydatów na selekcjonerów.
Koszt szkolenia zakończonego egzaminem zostanie określony po ustaleniu ostatecznej liczby uczestników kursu. Prosimy o niezwłocznie zgłaszanie kandydatów do sekretariatu ZO PZŁ w Zielonej Górze.
Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w kursie – 18 sierpnia br.
Termin dokonywania opłat:12 sierpnia -30 sierpnia br.
Wobec powyższego, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się do sekretariatu ZO PZŁ w Zielonej Górze
Z uwagi na ilość kandydatów, termin rozpoczęcia kursu może ulec zmianie.
PRZEBIEG SZKOLENIA I EGZAMIN
1. Szkolenie i egzaminy odbywać się będą w Sali Szkoleniowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 13 zgodnie z harmonogramem.
2. Szkolenie i egzaminy będą zorganizowane, jeżeli chęć uczestnictwa w szkoleniu zgłosi co najmniej 20 kandydatów.
Do szkolenia i egzaminów dla kandydatów na selekcjonerów mogą przystąpić osoby, które przedłożą dokument potwierdzający posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania, przez co najmniej trzy lata. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy i stanowi warunek dopuszczenia do egzaminów.
EGZAMINY POPRAWKOWE DLA KANDYDATÓW NA SELEKCJONERÓW
Egzaminy poprawkowe dla kandydatów na selekcjonerów odbędą się w Sali Szkoleniowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 13 w terminach określonych w harmonogramie szkoleń.

Szczegółowy harmonogram zajęć zarówno dla nowo wstępujących jak i kandydatów na selekcjonerów oraz terminy egzaminów zostanie wkrótce zamieszczony na stronie internetowej ZO PZŁ w Zielonej Górze: http://www.zielonagora.pzlow.pl/

No Comments Yet.

Leave a comment