Tag Archives: EPI

Walne Zgromadzenie 03.06.2017r.

W dniu 03.06.2017 r. odbyło się w naszym kole Walne Zgromadzenie. Wzięło w nim udział około 2/3 liczby członków koła. Pod nieobecność większości członków  poprzedniego Zarządu wysłuchano skróconego sprawozdania z działalności koła w minionym roku. Swoje sprawozdanie przedstawiła również Komisja Rewizyjna. Wskazano na dobry wynik finansowy, poruszono również sprawy wymagające poprawy w przyszłej działalności koła.…
Więcej