Tag Archives: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Relacja z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków KŁ LIS, które odbyło się dn. 08.08.2020r

Na Kolibę o godzinie 9.00 przybyło 33 członków naszego koła.Na wstępie na apel Prezesa Koła Jerzego Karabanowicza  oddano cześć naszemu zmarłemu koledze Markowi Wochance. Rozpoczęto obrady wyborem przewodniczącego zgromadzenia, sekretarza, komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej. Przewodniczącym został kolega Mirosław Juszczak a sekretarzem Tomek Czarnecki. Przewodniczący WZ kol. Mirosław Juszczak przejął prowadzenie od naszego…
Więcej