Wspomnienie minionego sezonu- polowanie dewizowe z myśliwymi z NiemiecAmbony w nowych lokalizacjachPolowanie zbiorowe 27.01.2018- galeriaDelegacja Kł Lis ze sztandarem na uroczystościach zakończenia Rekolekcji Fatimskich w Łagowie