Walne Zgromadzenie Członków KŁ Lis Łagów 27 kwietnia godz.9.00 na terenie Koliby

Na podstawie § 38, § 40 w związku z § 107 ust 8 Statutu PZŁ, Zarząd Koła łowieckiego Lis, zwołuje na dzień 27 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00, Walne Zgromadzenie Członków Koła z proponowanym porządkiem obrad, stanowiącym załącznik do uchwały.

Uchwałę w tej sprawie oraz porządek obrad WZ znajdziesz w dziale  "Wiedza i aktualności"-do pobrania- dokumenty koła. http://www.lislagow.pl/do-pobrania/uchwaly-i-inne-dokumenty-kola/

No Comments Yet.

Leave a comment